Küresel gündemin yerelleştirilmesi ve sürdürülebilirliğe katkı sunmak için Sultanbeyli Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu hazırlıkları kapsamında, UCLG MEWA moderatörlüğünde kurum, kuruluş temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan danışma kurulu çalıştayı yapıldı. Çalıştay da Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de bir konuşma yaparak Sultanbeyli’de çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Yaptığı konuşmada sürdürülebilir kalkınmanın önemine dikkat çeken Başkan Keskin, “Teknolojik gelişmelerle beraber insanlık tarihinin birçok alanda en gelişmiş dönemi yaşansa da; eğitimin niteliğinin artırılmasında, şehirlerin sürdürülebilir yaşam alanları haline getirilmesinde ve çevre kirliliğinin giderilmesinde görülen sorunlar tüm dünyayı etkilemeye devam etmektedir. Ülkemizin de kurucu üyesi olduğu Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), bu sorunların giderilmesinde tüm insanlığa sorumluluk atfetmiştir. Bireylerin ve toplulukların ihtiyaçlarını en yakından bilen ve yöneten idari kuruluş olarak yerel yönetimler, küresel amaçlara ulaşılmasında en önemli paydaşlardan biridir. SKA’lar (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) doğrultusunda ulusal düzeyde ilerleme kaydedilmesi, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik kendi görev alanları kapsamında gösterdikleri performansla doğru orantılıdır.” dedi.
Sultanbeyli Belediyesi olarak ‘’Kendini ve kentini geliştiren belediye’’ vizyonuyla, sorunların dünya genelindeki tüm ulusal ve yerel yönetimlerin destek ve kararlılığıyla çözülebileceğine inandıklarını ifade eden Başkan Keskin, “Stratejik planlarımızı oluştururken ve faaliyetlerimizi belirlerken Küresel Amaçlar’ı yol gösterici olarak kullandık. Küresel Amaçlar’ı politikalarımıza yansıtarak halkımızın yaşam kalitesini arttırmayı ve ilçemizin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamayı hedefliyoruz. Küresel gündemin yerelleştirilmesi ile uluslararası-ulusal-yerel politikalar arası uyumu destekleyerek, sürdürülebilir bir dünya için katkı vermeye hazırız. Beraber hazırlamayı planladığımız VLR (Gönüllü Yerel İnceleme Raporu) raporu, Türkiye’nin ve MEWA bölgesinin ilk VLR’ı olacağından, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerel düzeyde takibi ve uygulanmasına yönelik bir metodolojinin oluşturulmasına ve bu alanda kapasite oluşumuna katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın, diğer yerel yönetimlere örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Danışma Kurulu Çalıştayı organizasyonunu yapan UCLG-MEWA’ya (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) ve çalıştaya katılarak VLR çalışmalarımızı destekleyen tüm kurum temsilcileri, uzman ve hocalarımıza değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

© Copyright 2023. Tüm Hakkı Saklıdır.