Aydos Kalesi

2010 yılında restorasyon faaliyetlerine başlanan Aydos Kalesi’nin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Kale alanında bugüne kadar, sur duvarları ve sur içinin arkeolojik kazısı Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde tamamlandı. Kazılar sonucunda açığa çıkan mimari yapıların projeleri 5 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yapıların restorasyonu tamamlandı. Sur duvarlarındaki restorasyon süreci (arkeolojik kazı, projelendirme, uygulama) 2010-2014 tarihleri arasında; sur içindeki mimari yapılara yönelik restorasyon süreci (arkeolojik kazı, projelendirme, uygulama) 2015-2018 yılları arasında gerçekleşti.

Kalenin turizme açılması kapsamında B Tipi Mesire yeri olarak 39 hektarlık alan kiralandı. Mesire alanının gelişim ve yönetim planları hazırlanarak ilgili kurum ve kurullar tarafından onaylandı. B tipi mesire alanının içerisinde kalan Aydos Kalesi’nin, 1. etap çevre düzenlemesi projeleri onaylatıldı. Alanın 1. etap çevre düzenlemesi uygulaması işine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Alanın ziyarete açılması kapsamında 2. etap çevre düzenlemesi projesi, alanın arkeopark alanı olarak tasarlanması işidir. Arkeopark alanı olarak uygulama yapıldıktan sonra kale ve çevresinde atölyeler, sergi ve karşılama salonu, restoran, seyir terasları, açık hava müzesi gibi alanlar oluşturulacaktır.

© Copyright 2023. Tüm Hakkı Saklıdır.